0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ตอนที่ 4

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ตอนที่ 4 มีกฎบางอย่างที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อเจ้านายเชิญพนักงานออกไปทานอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพนักงานดังกล่าวกำลังปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขา

Episode Title: Episode 4

Air Date: 2022-04-26

Year: